Mapa dojazdowa

50° 05' 20" N
19° 38' 36" E

Dane firmowe:
Nazwa firmy: Grupa TiM Spółka z o. o.
Siedziba / Adres: 32-500 Chrzanów ul. Śląska 24
NIP: 628-20-36-235
Regon 356585967

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie
Wydz. XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000139359
Wysokość kapitału zakładowego 50 tys. zł
Dane kontaktowe:
tel./faks: +48 (32) 753 99 79

e-mail: biuro@grupa-tim.pl
Napisz do nas !
E-mail zostanie przesłany bezpośrednio ze strony