O Grupie TiM najkrócej

Nasza historia rozpoczyna się od czerwca 1994 roku, kiedy to powstaje Biuro Rachunkowe RACHKOM. Na początku jesteśmy firmą bardzo niewielką, jednak solidność i zaangażowanie owocują szybkim rozwojem. Firma NDL została zarejestrowana w 1997 roku, lecz prace nad programami stanowiącymi trzon jej oferty rozpoczęto już kilka lat wcześniej. Od roku 1994, pod bacznym okiem grupy księgowych, powstawał system informatyczny służący do obsługi firm o dowolnym profilu działalności. Na początku roku 2003 nastąpiło połączenie NDL i Biura Rachunkowego RACHKOM, w wyniku którego powstała Grupa TiM Spółka z o.o. Podstawową zasadą funkcjonowania firmy Grupa TiM jest bliski kontakt z naszymi klienatmi. Ich zadowolenie jest dla nas celem a jednocześnie powodem do dumy i satysfakcji...